Při nákupu se nezapomeňte zaregistrovat, po prvním nákupu a úhradě již uvidíte lepší ceny. Více informací: Věrnostní program

Zodpovědný prodejce

adulto-zodpovedny-prodejce-1

Jsme zapojeni v programu Zodpovědný prodejce Adulto.

 Smyslem tohoto programu je finanční podpora prevence a léčby závislostí dětí s podporou zodpovědných prodejců, kteří chrání děti před vlivem návykových látek tím, že jim efektivně brání v nákupu tabákových výrobků a alkoholu.

Zákazníci nakupující na liquashop.cz svým nákupem a ověřením věku podporují prevenci a léčbu závislostí dětí.

Společnost Internet Index Czech provozující službu Adulto uzavřela v březnu 2023 dohodu o finanční podpoře s klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, která se zaměřuje na léčbu závislostí na návykových látkách a provádí výuku a vzdělávání adiktologů s celostátní působností. Tato podpora bude dlouhodobě cílit na projekty zaměřené na závislosti dětí a prevenci. Finanční podpora bude poskytována z prováděných ověření věku při vašich nákupech na e-shopech zodpovědných prodejců.